Thursday, 17 December 2009

အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္

ဂ်ာမနီမွာ အလုပ္လုပ္ဖို ့စဥ္းစားၿပီဆိုရင္ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားရမလဲဆိုတာ
ကို သိထားသေလာက္ေရးထားတာပါ။ ဂ်ာမနီမွာႏွစ္ရွည္ေနခြင့္ရတဲ့သူေတြ
ကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးပါတယ္။ (၃)လ visit Visa နဲ ့လာတဲ့သူေတြေတာ့
အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရပါဘူး။ EU ႏိုင္ငံသားေတြေတာ့လုပ္ခြင့္ရပါတယ္။
Au Pair , special cooks , Journalists, နဲ ့ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာရွင္
တခ်ိဳ ့ ကိုေတာ့ အထူး အစီအစဥ္ေတြနဲ ့ အလုပ္ရွင္ကအလုပ္လုပ္ခြင့္
ေလွ်ာက္ေပးရပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ခြင့္ရေတာ့ ဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုတာစဥ္းစာရမွာပါ။ ဒီမွာက
ဂ်ာမန္စကား ေကာင္းေကာင္းေျပာႏိုင္ဖို ့လိုပါတယ္။ သာမန္ သန္ ့ရွင္း
ေရးအလုပ္ေတာင္ ဂ်ာမန္စကားတတ္ဖို ့ လိုေၾကာင္းေရးထားတာေတြေတြ ့
ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ စကားမေျပာဖို ့မလိုတဲ့ ကာယ အလုပ္ေလာက္ပဲရ
ႏိုင္ပါတယ္။


ဂ်ာမနီမွာ ေက်ာင္းသားဦးေရရဲ ့ ၂၃% (၂၀၀၃/၂၀၀၄) သာ တကၠသိုလ္
ဆက္တက္ဖို ့ Abituer (ျမန္မာလိုေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေပါ့၊၊ဒီမွာေတာ့
၁၂တန္း)ေအာငၾ္္က ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ လုပ္ငန္းနဲ ့ပတ္သက္တဲ့
သင္တန္းေတြ (Vocational School /Berufsschule) ဆက္တက္ၾကပါတယ္။
ဂ်ာမနီမွာရွိတဲ့စြဲေဆာင္မႈ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
Abitur ေအာင္ဖို ့မလိုတဲ့ အတြက္ ပါ။ဂ်ာမန္ ပညာေရးပံုစံကို
လျပည့္ရိပ္က ဒီမွာေရးဖူူးပါတယ္။


ဂ်ာမနီမွာ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Vocational school (Berufsschule)ေက်ာင္း
ဆင္းေတြ ကိုသာလက္ခံပါတယ္။ သူနာျပဳ၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ၊မူႀကိဳ
ေက်ာင္းဆရာမ ေတြကစျပီး မုန္ ့ဖုတ္သူ၊ ဆံပင္ညွပ္သူ၊ ေစ်းေရာင္းသူ၊
စားေသာက္ဆိုင္ မွာတာ၀န္ယူရသူေတြစသျဖင့္ အလုပ္တိုင္းမွာ Vocational
school ေက်ာင္း ဆင္းေတြ သာခန္ ့ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းတခုခု
မၿပီးခဲ့ရင္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း တခုရဖို ့အလြန္ခက္ပါတယ္။

Vocational school ေက်ာင္း ေတြကို Real Schule/ Haupt Schule
(ဂ်ာမန္လို ၁၀တန္း)ေအာင္တဲ့ သူေတြတက္ခြင့္ရွိပါတယ္။ သင္တန္း
ကာလက(၃) ႏွစ္ပါ။ Vocational school ေက်ာင္း ေတြမွာ ပညာရပ္ဆိုုင္
ရာအလိုက္ ပင္မေခါင္းစဥ္(၂၀)ခြဲထားပါတယ္။ ဥပမာ။ စီးပြားေရးနဲ ့စီမံခန္ ့
ခြဲမႈ၊ နည္းပညာ၊ အီလက္ထေရာနစ္ပညာ၊ ေဆာာက္လုပ္ေရးနဲ ့ပတ္သက္တာ
ေတြ စသျဖင့္ေပါ့။ အေသးစိတ္ကိုဒီမွာၾကည့္လို ့ရပါတယ္။

ဒါအျပင္ မူလ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း တစ္ခုကို ဆက္လုပ္ဖို ့ အဆင္မေျပ
သူေတြ၊ မူလ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမွာ အလုပ္ရွာဖို ့သိပ္မလြယ္လို ့ စသျဖင့္
အေၾကာင္း ေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း
သစ္တစ္ခုေျပာင္း လိုသူေတြလည္းတက္ခြင့္ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ ့ အထက္တန္း
ေအာင္ၿပီးသားသူေတြ လည္းတက္ၾကပါတယ္။ သူတို ့ကေတာ့(၂)ႏွစ္ပဲတက္
လို ့ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားမွာ (၁၀)တန္းေအာင္ထားတယ္ဆိုတဲ့ လက္မွတ္ကို ဂ်ာမန္ျပည္နယ္
ပညာေရးရံုးက အသိအမွတ္ျပဳရင္လည္းတက္ခြင့္ရွိပါတယ္။
အဲ့ဒီလိုလူေတြအတြက္ေတာ့ (၂)ႏွစ္နဲ ့တက္လို ့ရပါတယ္။ တခ်ိဳ ့
ကေတာ့လည္း (၃)ႏွစ္တက္ရပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳတာက်ဖို ့ (၁)ႏွစ္
ေလာက္ေတာ့ေစာင့္ရပါတယ္။

အလုပ္ခ်ိန္ေတြကေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္ဆိုရင္ တစ္ပတ္ကို နာရီ ၄၀ လုပ္ရပါတယ္။
တခ်ိဳ ့ကေတာ့ ၃၈ နာရီလုပ္ရပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္ေတြကေတာ့ ၂၀%
၅၀%၊ ၇၅% စသျဖင့္ အလုပ္ရွင္နဲ ့ညွိၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၾကပါတယ္။
အားလပ္ရက္ကေတာ့ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ ေတြအျပင္ တစ္ႏွစ္ကို ရက္ ၃၀ (၆ ပတ္)
ရပါတယ္။
Mini Job ေတြကေတာ့ တစ္ပတ္ကို အမ်ားဆံုး ၁၄.၅ နာရီလုပ္ခြင့္ရွိပါတယ္။
လစာကေတာ့ တစ္လ ၄၀၀ ယူရိုရပါတယ္။ net income = gross Income ပါ။
က်န္းမာေရးအာမခံနဲ ့ ပင္စင္အာမခံ ေတြကို အလုပ္ရွင္ ကပဲသြင္းေပးပါတယ္။
ပင္စင္အာမခံ ကေတာ့ သြင္းေပးတာ အလြန္ ့အလြန္နည္းလို ့ေနာင္ အခါ
အခက္ေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္မရခင္ ၾကားခံအေနနဲ ့ေတာ့
လုပ္သင့္ပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာ mini Job ႏွစ္ခုလုပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။

ဒီမလုပ္ေတြအျပင္ Zeitarbeit လို ့ေခၚတဲ့ Temporary Work ေတြလည္း
ရွိပါ ေသးတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့
Zeitarbeit ကုမၸဏီကအလုပ္ရွင္ေတြအတြက္
အလုပ္သမားကို ရွာေပးပါတယ္။ အလုပ္သမားကိုေပးမဲ ့လစာထဲက တခ်ိဳ ့
ကို Zeitarbeit ကုမၸဏီကရတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားက ပံုမွန္လစာထက္ နဲ
ၿပီးပါတယ္။ အလုပ္ရွင္နဲ ့တိုက္ရိုက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မထားလို ့ အခ်ိန္မေရြး အလုပ္
ကထုတ္လို ့ရပါ တယ္။ အာမခံခ်က္သိပ္မရွိဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း အလုပ္ရရင္ၿပီး
ေရာလုပ္ ေနၾကရတာပါ။
ဒီေတြကေတာ့ ဂ်ာမနီရဲ ့ အလုပ္ေစ်းကြက္အေၾကာင္း နဲနဲ ပါ။ က်မ သိသေလာက္
ေရးထားတာျဖစ္ပါတယ္။


6 comments:

ThuHninSee said...

ဂ်ာမန္စာက ခက္တယ္ဆို။ မရွင္ေလးကို ခ်ီးက်ဴးတယ္။ ေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္လုိ႔။ ကၽြန္မမွာ ကိုယ္နဲ႔မေ၀းခဲ႔တဲ႔ Englishလိုေတာင္ မနည္းႀကိုးစားေနရတာ။ မိန္းကေလးေတြေရာ engineeringဘက္ကို သြားတာမ်ားလား။ ဒီမွာ နည္းသလိုပဲ။ ကိုယ္႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ နည္းတာကို
ေျပာတာပါ။ တျခားျပည္နယ္ေတြမွာေတာ႔ မသိဘူး။ ေ၀မွ်ေပးတာေက်းဇူးပဲအစ္မ။ ေက်ာင္းအေၾကာင္းဆို စိတ္၀င္စားလို႔ပါ။

Anonymous said...

Thanks for your sharing.
If 40 above, easy to find mini job?
San

subuueain said...

ႊThanks for your sharing sis!

Shinlay said...

Thuhninsee ညီမေရ ဒီမဗာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိၾကတယ္။ တခ်ိဳ ့
မထင္မွတ္တဲ့ေနရာေတြမွာလည္း ( ေယာက်ာၤးေလး အလုပ္ေတြ)ရွိတယ္။ engineering ဘက္ကို
သြားၾကေပမဲ့ ေယာက်ာၤး ဦးေရေလာက္ေတာ့မမ်ားဘူး။
တခ်ိဳ ့အလုပ္ ( doctor's Assistant) ဆိုရင္
မိန္းမေတြပဲရွိတယ္။ ေယာက်ာၤးေတြလုပ္ခြင့္ရွိေပမဲ့
ေယာက်ာၤး တေယာက္မွ မရွိသေလာက္ပဲ။
လုပ္ငန္းခြင္မွာ ႀကီးစိုးေနတာကေတာ့ေယာက်ာၤးေတြ ပါပဲ။
San :Mini Job ေတြကို ဘယ္အရြယ္ျဖစ္ျဖစ္
တျခားအလုပ္ေတြထက္စာရင္ ရွာလို ့လြယ္ပါတယ္။
အေျခခံ သာမန္အလုပ္ေတြမ်ားပါတယ္။ တခ်ိဳ ့ ပင္စင္ယူၿပီ။ ၆၄ ႏွစ္နဲ ့ Mini Job လုပ္ေနသူေတြရွိပါတယ္။
ွSubuueain နဲ ့ လာလည္ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျမစ္ေခ်သူ said...

သိခ်င္ေနတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြ ဖတ္လိုက္ရလို ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အစ္မရွင္ေလးေရ...
ခရစ္စမတ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစ...။

ခင္ႏြယ္ခ်ိဳ said...

ဂ်ာမနီမွာ ေက်ာင္းလာတက္တဲ့ ၿမန္မာ ေက်ာင္းသား
ေတြေရာ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိလဲ သိခ်င္ပါတယ္..အမေရ.. တပတ္ကို ဘယ္နာရီ လုပ္လို႔ ရလဲ။ ေက်ာင္းသား တေယာက္အေနနဲ႔ တနာရီ ကို ဘယ္ေလာက္ အနည္းဆံုး ရလဲ။ ဘယ္လို အလုပ္မ်ိဳးေတြ လုပ္လို႔ရလဲ။ အလုပ္အေၾကာင္းၿပည့္ ၿပည့္စံုစံု ဖတ္ရလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။