Monday, 21 March 2011

ဂ်ာမနီမွ Au- pair

ဂ်ာမနီမွာ ကေလးရွိတဲ့မိသားစု တခ်ိဳ ့က တျခားႏိုင္ငံက အသက္ ၁၈ ႏွစ္
ကေန ၁၄ ႏွစ္အတြင္းရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကို Au- pair အျဖစ္ေခၚယူၾကပါတယ္။
လူငယ္ေတြဆိုေပမဲ့ မိန္းကေလးေတြမ်ားပါတယ္။ သူတို ့ေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံရဲ ့
ဘာသာစကားနဲ ့ယဥ္ေက်းမႈ ကိုေလ့လာႏိုင္ရင္း တဖက္က မုန္ ့ဖိုးအေနနဲ ့
၀င္ေငြနဲနဲလည္းရပါတယ္။

သူတို ့ဟာ Au- pair အျဖစ္ ဂ်ာမနီမွာ အမ်ားဆံုးတစ္ႏွစ္ လုပ္ခြင့္ရွိပါတယ္။

သူတို ့ရဲ ့တာ၀န္ေတြကေတာ့ အိမ္ရွင္ရဲ ့ကေလးေတြကို ၾကည့္ေပးဖို ့ပါ။
ဒါအျပင္ အိမ္ရွင္မိသားစုအတြက္ အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ေပးတာ၊ကူညီ
ခ်က္ျပဳတ္ေပးတာ၊ ကေလးေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္ေပးရတာ စတဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္ေပးရ
ပါတယ္။
Au- pair အျဖစ္လာေနစဥ္အတြင္းမွာ မိမိတို ့ရဲ ့ဘ၀အေတြ ့အၾကံဳရေစဖို ့၊
ဘာသာစကားပိုမိုကၽြမ္းက်င္လာဖို ့၊ တေန ့ေန ့ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေရရွည္ရပ္
တည္ေနထိုင္ရန္ျပင္ဆင္ဖို ့၊ အိမ္မႈကိစၥနဲ ့ကေလးေတြနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ အေတြ ့
အၾကံဳေတြရလာေစဖို ့စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။

ဂ်ာမနီကို Au- pair အျဖစ္လာမဲ့သူေတြဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ကေန ၂၄ႏွစ္ၾကားရွိၿပီး
မိမိကိုယ္တိုင္မွာကေလးမရွိသူျဖစ္ရပါမယ္။
ဂ်ာမန္စကားအေျခခံအဆင့္ေလာက္ေျပာတတ္ရပါမယ္။(mind. Level A1 des
Europäischen Referenzrahmens)
ကေလးေတြကိုၾကည့္ေပးဖို ့အတြက္ က်န္းမာေရးေကာင္းရပါမယ္။
အိမ္မႈကိစၥနဲ ့ကေလးထိန္းေၾကာင္းမႈ အေတြ ့အၾကံဳ အနည္းငယ္ရွိရပါမယ္။
မိမိအိမ္ရွင္ရဲ ့စည္းကမ္းဓေလ့ေတြကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရပါမယ္။

Au- pair ကိုေခၚမဲ့အိမ္ရွင္မိသားစု အေနနဲ ့က ဂ်ာမန္စကားကို မိခင္ဘာသာစကား
အျဖစ္ေျပာသူေတြျဖစ္ရပါမယ္။ မိသားစုထဲကလူၾကီးတေယာက္ဟာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံသား၊
သို ့မဟုတ္ EU နဲ ့ Switzerland ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမယ္။
Au- pair အျဖစ္လာသူနဲ ့ေခၚတဲ့အိမ္ရွင္ဟာေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈမရွိရပါဘူး။
အိမ္ရွင္မိသားစုဟာ Au- pair အျဖစ္လာသူကို မိမိတို ့မိသားစု၀င္တေယာက္
လိုဆက္ဆံၿပီး၊ေနရဲစားရဲ ျဖစ္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမယ္။

Au- pair အျဖစ္လာသူဟာ တပတ္မွာ(တနလာၤ ကေန စေန) အလုပ္ခ်ိန္
နာရီ (၃၀)လုပ္ရပါမယ္။
မုန္ ့ဖိုးလစာအေနနဲ ့တစ္လကို ယူရို ၂၆၀ ကိုအိမ္ရွင္ကေပးရပါတယ္။
အိမ္ရွင္က Au- pair အျဖစ္လာသူရဲ ့သီးသန္ ့ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ေပးရပါတယ္။
အိမ္မွာလုပ္စရာနဲတယ္ဆိုၿပီးလစာကိုျဖတ္လို ့မရပါဘူး။ ဒီၾကားထဲမွာေနမေကာင္း
ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အိမ္ရွင္ကလစာကို ၆ ပတ္အထိဆက္ေပးပါတယ္။

ရက္ရွည္အားလပ္ရက္ (Holiday) ကေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ ၄ ပတ္ရပါတယ္။
အဲ့ဒီ ၄ ပတ္မွာအိမ္ရွင္က လစာအျပည့္ေပးရပါတယ္။
တပတ္မွာ ၁ရက္ခြဲ နားခြင့္ရွိပါတယ္။ တလမွာ အနဲဆံုး တခါေတာ့
စေနတနဂၤေႏြ ၂ရက္လံုးနားခြင့္ရပါတယ္။ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ေတြ၊အားလပ္ရက္
ေတြဟာလည္း မိမိရဲ့အားလပ္ရက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Au- pair အျဖစ္လာသူဟာ ဂ်ာမန္စကားေျပာသင္တန္းတက္ရပါမယ္။
အနည္းဆံုးတပတ္မွာ ၂ရက္တက္ရပါမယ္။ ဒီအတြက္အိမ္ရွင္က
၆လစာ သင္တန္းေၾကး ၁၀၀ ကေန ၂၀၀ ယူရိုၾကား ေပးပါတယ္။ (ဒါကေတာ့
ညွိယူၾကေလ့ရွိပါတယ္။) ေက်ာင္းသြာတဲ့ခရီးစာရိတ္ကိုလည္း အိမ္ရွင္ကေပးရပါ
တယ္။
Au- pair အျဖစ္လာသူအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ
အာမခံ၊ မိမိေၾကာင္တဦးတေယာက္ထိခိုက္မႈျဖစ္ခဲ့ရင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို ့အာမခံိ
စတာေတြကို အိမ္ရွင္မိသားစုကေပးရပါတယ္။
မိမိအတြက္ေလယာဥ္စာရိတ္ကိုလည္း အိမ္ရွင္နဲ ့ညွိၿပီး ေပးရပါတယ္။
တခ်ိဳ ့ကလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ေပးရပါတယ္။

မိမိတို ့အေနနဲ ့ဂ်ာမနီကို Au- pair အျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ အိမ္ရွင္မိသားစု
နဲ ့ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရပါမယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ မိမိသိထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ ့
ညီမညီ ၾကည့္ပါ။ မညီဘူးထင္ရင္ အစကတည္းက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာပါ၊
ေမးပါ၊ စာခ်ဳပ္ကိုျပင္ပါ။

လက္ေတြ ့မွာစာခ်ဳပ္ထဲကအတိုင္းျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ မိမိေနရတာ အဆင္
မေျပဘူးဆိုရင္ ဆက္သြယ္ရမဲ့ေနရာေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ။ 0800 110 287247
(= Tastenkombination AUPAIR) ၊ 0 800 - 2477444 , 0 800-111 0 111
တို ့ကို အခမဲ့ဆက္သြယ္လို ့ရပါတယ္။
ေအးဂ်င့္နဲ ့လာတဲ့သူဆိုရင္လည္း ေအးဂ်င့္ကိုအေၾကာင္းၾကားပါ။

Au- pair အျဖစ္လာတဲ့သူေတြကို အႏိုင္မက်င့္ႏိုင္ေအာင္၊ေခါင္းပံုမျဖတ္ႏိုင္
ေအာင္ ဂ်ာမန္ မိသားစု၀န္ၾကီးဌာနက ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။

က်မတို ့ျမန္မာေတြက အားနာတတ္တာရယ္၊ အလုပ္လုပ္ရင္ မနားမေနလုပ္
တတ္တာရယ္၊ မိမိအခြင့္အေရးကို မေတာင္းတတ္၊မယူတတ္တာရယ္၊
ျပန္မေျပာဘဲ သည္းခံတတ္တာေတြရယ၊္ အလုပ္မရေတာ့မွာစိုးတာရယ္ေတြေၾကာင့္
အလုပ္လုပ္ရာမွာ သူမ်ားေတြရဲ ့အႏိုင္က်င့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ မိမိရဲ ့ရပိုင္ခြင့္၊ မိမိရဲ ့တာ၀န္၊ မိမိရဲ ့အလုပ္ခ်ိန္၊
မိမိရဲ ့အားလပ္ရက္၊ မိမိရဲ ့လစာ စတာေတြကို မရွက္မေၾကာက္၊အားမနာပဲ
အလုပ္မစခင္ကတည္းက ေမးပါ၊ ညွိပါ။ ဒါမွ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ ့ရည္ရွည္အလုပ္
လုပ္ႏိုင္မွာပါ။

http://www.multikultur.info
http://de.wikipedia.org/wiki/Au-pair
http://www.au-pairs.de/hotline.htm

9 comments:

လၿပည့္ရိပ္ said...

အရမ္းဗဟုသုတ ရေစတဲ့ ပိုစ့္ပါ။ ေဝဌေပးလို႔ ေက်းဇူးပါေႏွာ္ အစ္မ ...

Anonymous said...

Au- pair- Mädchen သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ ႐ိွခဲ႔ဖူးတယ္။ မြန္ဂိုက ေကာင္မေလး။ အဲလိုလာတာ ဗမာထဲမွာေရာ ႐ိွလား မ႐ွင္ေလး။

စူးႏြယ္ေလး

Anonymous said...

ဒီမွာေတာ့ ဖားေတြကလည္ေတာ့ အဲလိုအိမ္ေဖာ္အေနနဲ့လာ ၿပီးေတာ့ ေနေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းရေအာင္ေလွ်ာက္ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားဗီဇာေၿပာင္းၿပီး ဆက္ေနထိုင္ခြင့္ ရသြားၾကတယ္။ တခ်ိဳ့လဲ ႏိုင္ငံသားေတြကို ဆြဲခ်ိတ္ၾကေပါ့။ ဗမာေတြကေတာ့့ ေနထိုင္ခြင့္ရေအာင္ ဒုခသည္ခံဖို့ရယ္ ဒုခသည္နဲ့ဟန္ေဆာင္လက္ထပ္ဖို့ရယ္ပဲ ၾကိဳးစားၾကတယ္။

ညီလင္းသစ္ said...

ဒီမွာလည္း ျပင္သစ္စကား လာသင္တဲ့ ဆြစ္ဂ်ာမန္ပိုင္းက Au-pair ေကာင္မေလးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ သားကေတာ့ ဂ်ာမန္စာသင္ဖို႔ ဆြစ္ဂ်ာမန္အပိုင္းမွာ Au-pair သြားလုပ္ ေနတယ္...။

ေကာင္းမြန္၀င္း said...

စိတ္၀င္စားစရာ အစီအစဥ္တစ္ခုပဲေနာ္။
သူတုိ႕ရဲ႕ စိတ္ကူးအစီအစဥ္ေတြက ေကာင္းလုိက္တာ။

ကၽြန္မရဲ႕ အစ္မ၀မ္းကြဲတစ္ေယာက္လည္း
ဂ်ာမဏီမွာေက်ာင္းတက္ခဲ႔ဘူးတယ္။
သူကိုႀကည္႔ျပီး သိပ္အားက်တာ။
ဂ်ာမန္ႀကီးေတြနဲ႕ စကားေျပာရင္ ရဲစိုေနတဲ႔ ႏွဳတ္ခမ္းနီနဲ႕ ရွလႊတ္ရွလႊတ္ အနားမကပ္ခင္ကတည္းက ေမႊးလို႕။

စကားမစပ္ ထမင္းစားခ်ိန္ေလ။အခုလည္း ငလ်င္လွဳပ္သြားလုိ႕ စားေနတဲ႔ထမင္း တစ္မ်ိဳးေတာင္ျဖစ္တယ္။

Shinlay said...

လျပည့္ရိပ္..စူးႏြယ္ေလး နဲ ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား...လာလည္တာေက်းဇူးေနာ္။
ျမန္မာထဲက ရွိပါတယ္။ က်မသိတာေတာ့ တယာက္တေလေလာက္ပါပဲ။ ဂ်ာမန္မိသားစုအေနနဲ ့ေခၚမွရပါတယ္။

Anonymous သိပ္မွန္တဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ပါ။ ေက်ာင္းတတက္ဖို ့အခ်ိန္ရင္းဖို ့ထက္ ပိုက္ဆံရွာဖို ့
ကအဓိကျဖစ္ေနေတာ့....သူ ့အေၾကာင္းနဲ ့သူေပါ့ေလ။

ကိုညီေရ... ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံကလူေတြ Au-pair အျဖစ္ရပ္တည္မႈနဲ ့က်မတို ့လို ႏိုင္ငံေတြက လာတဲ့Au-pair ေတြရဲ ့ရပ္တည္မႈ
respect ထားမႈ၊ကနဲနဲကြာသလားလို ့ေတြးမိတယ္။

ညီမေကာင္းမြန္၀င္း တခါတေလေကာင္းတဲ့စနစ္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၾကတယ္။ အစစအဆင္ေျပပါေစေနာ္။

စႏၵကူး said...

ဗဟုသုတအျဖစ္လာဖတ္သြားပါတယ္မမရွင္ေလး..

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

Au-pair အျဖစ္ ေရာက္လာျပီး ဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ မေနမနားၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္လဲ အဆင္ေျပသြားႏုိင္တာဘဲေနာ္.. ၾကိဳးစားဖို႔ေတာ႕ လိုတာေပါ႔ေလ.. အဲလို မဟုတ္ဘဲ အလြယ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔လည္း သူတို႔ကံအတိုင္း ျဖစ္သြားၾကရမွာပါဘဲ
ဂ်ာမာန္ေတြရဲ႕ စည္းစနစ္နဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ဥပေဒက သိပ္ေကာင္းတယ္ေနာ္.. ႏိုင္ငံျခားသားကို ခုလိုကာကြယ္ေပးတာ ေက်းဇဴးတင္စရာဘဲ။

Anonymous said...

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္.
ဟုတ္တယ္ေနာ္
ဘ၀ေပးအေျခအေနကြာတာနဲ့
္ခံယူခ်က္ကြာသြားတာလား..
ခံယူခ်က္ကြာလို့ ဘ၀ေပးအေျခအေနေျပာင္းသြားတာလား..
ဒီကသူတသိုက္ကိုေတြ့ေတာ့ စဥ္းစားမိတာပါ
သူၾကီး